Grønt kørekort i Aarhus

Hos GrønBilist får du et kørekort, som ruster dig til at køre så grønt og så sikkert som muligt. Desuden får du et hurtigt og struktureret forløb, hvilket sikrer dig en kort gennemførselstid og en lav samlet pris.

Forløbet strækker sig over ca. tre måneder, og er nemt at indpasse i hverdagen. Som udgangspunkt skal du hver uge deltage i en gang teoriundervisning, samt ud og køre en køretime. Hvis du har travlt med at få dit kørekortet, kan vi ofte hjælpe dig lidt hurtigere igennem ved, at du kan flekse mellem hold af teoriundervisning. Ønsker du modsat, at tage dit kørekort over en længere periode, vil vi tilpasse dit forløb herefter. Sidst men ikke mindst, tilbyder vi et lynkursus, som foregår i sommerferien. På lynkurset kan du erhverve dig dit kørekort på kun tre uger. Her skal du være indstillet på intensiv teoriundervisning og kørelektioner. Vær venligst opmærksom på, at det kan være svært at komme med et præcist tidsestimat, da der ofte er lang kø, for at få lov til at tage en teoriprøve hos Politiet i Aarhus.

Læs om processen fra du starter med at tage kørekort til slut her.

Teoriundervisning:

Teoriundervisning foregår i køreskolens lokaler i Fredensgade 43, 8000 Aarhus C i tidsrummet 17:00 – 20:00. Teoriundervisning foregår én gang om ugen og der undervises som udgangspunkt i 2-4 teorilektioner pr. gang. Selve undervisningen er dialogpræget klasseundervisning, hvor du har rig mulighed for at stille spørgsmål, hvis der er noget du er i tvivl om. Det er vores opfattelse, at klasseundervisningen giver den bedste kontakt mellem kørelærer og elev, og hjælper eleven til en dybere forståelse af stoffet. Dette er måske årsagen til, at hele 90 % af vores elever består teoriprøven i første forsøg.

Du skal forvente at afsætte otte dage til teoriundervisning. Vi anbefaler herud over, at du påregner noget tid til teoriprøve-træning. Teoriprøve-træningen er frivillig og tages efter afsluttet teorigang. Er du forhindret i at deltage i én eller flere teoriundervisningsgange, kan du gratis supplere med teori fra en af køreskolens øvrige hold. Kontakt os her, hvis dette bliver nødvendigt.

Bemærk: Alle holdene kører forskudt, og der er dermed rig mulighed for at samle op og repetere teorilektionerne.

Undervisningslokaler i Fredensgade 43, 8000 Aarhus C

Kørelektioner:

Vores kørelektioner afholdes én gang om ugen og afdækker typisk to kørelektioner. Kørelektionerne varer 1½ time pr. gang, hvilket tidsmæssigt også svarer til to kørelektioner. Til kørelektionerne vil vi træne og mestre et emne i færdselsloven, som du har lært om til teoriundervisningen. Du kommer derved til at omdanne viden fra undervisningslokalet til praksis på vejen. Det er vores erfaring, at teori og praksis bliver bedst sammenkædet, når teorien ligger frisk i hukommelsen.

Aflysning af kørelektion:

Får du behov for at aflyse eller flytte kørelektioner, skal dette gøres senest 3 dage før aftalt køretid. På den måde kan vi nå at booke din aflyst tid med en af vores andre elever.

Sygemelding:

Ved sygemelding skal dette meddeles senest kl. 08:00 samme dags morgen, som du skal køre. Ved udeblivelse uden besked til kørelæreren bliver disse timer faktureret som ekstra lektioner.

Vores køreskolebil: VW Passat Blue Motion